Tříselná kýla

U přibližně 75% pacientů se jedná o tento typ kýly. Příčina vzniku může být vrozená či získaná. Dochází při ní ke vzniku kýlního vaku v oblasti třísel, kde je břišní stěna oslabena tříselným vazem. Tímto kanálem u mužů prochází chámovody a u žen děložní vazy. Do vzniklého vaku se posléze trvale nebo i přechodně vsunuje obsah břišní dutiny. Zpravidla se jedná o tenké střevo, omentum a tuk. Svojí velikostí kolísá od velikosti třešně až po extrémní velikost fotbalového míče.


Pupeční kýla

Jedná se o poměrně běžnou vrozenou kýlu u předčasně narozených dětí, podvyživených či s oslabenou kůží a svalovinou v oblasti pobřišnice. Okolí pupíku je po zacelení jizvy tvořeno vazivem, které může být v některých případech o něco více otevřené a při zvýšeném tlaku dochází k jejímu vyklenutí. Ve většině případů dochází posílením svalstva, vaziva a nárůstem tukové vrstvy ke spontánnímu uzavření do druhého roku života. V dospělosti se objevuje méně často, zejména pak u obézních lidí a žen, u nichž v důsledku častějších těhotenství došlo k roztažení pupeční jizvy.


Brániční kýla

Bránice tvoří za normálních okolností přepážku mezi břišní dutinou a mezihrudím. Zvětšený otvor v bránici je povětšinou následkem vrozené vady či předchozí operace. Zvětšeným otvorem poté dochází k přesunu části žaludku do hrudní dutiny. To způsobuje vytlačování žaludečních šťáv do jícnu, zhoršené dýchání a tlak na hrudi.


Stehenní kýla

Je mnohem častější u žen, převážně vyššího věku. Oproti tříselné kýle se branka objevuje pod tříselným vazem v oblasti, kde prochází stehenní žíla. K jejímu uskřinutí dochází velice často.


Břišní kýla, kýla v jizvě

K vyklenutí může dojít na jakémkoliv místě břišní stěny. Nejčastější příčinou je nedostatečné zhojení jizvy po prodělané operaci. Často se z počátku jizva jeví pouze jako vyklenutá, avšak průběžně může dojít k vyvřednutí břišní dutiny a vzniku kýlního vaku.


Vnitřní kýla

Dochází u ní k vyklenutí břišní dutiny do výběžků pobřišnice. Tento typ kýly není zvenku nikterak viditelný a velice často nepůsobí ani žádné potíže.